ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 162
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางธิดารัตน์ พรมดี โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.สุรินทร์ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางมาลินี งามแสง โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายปิยพล วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายจักรเพชร วรสินธ์ โรงเรียนกมลาไสย สพม.กาฬสินธุ์ เหรียญทอง
5 นางลาวัลย์ แนบกลาง โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
6 นายสมชาติ ไทยปราณีต โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญทอง
7 นายสหรัช สำเนียง โรงเรียนชานุมานวิทยาคม สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
8 นางเกศินี เชื้อเอี่ยมพันธุ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สพม.นครพนม เหรียญทอง
9 นางสาวเสาวลักษณ์ ยมรัตน์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญเงิน