ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 161
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายเกียรติศักดิ์ ทองคำ โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางตวัญจ์ลักษณ์ พวงนิล โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.มหาสารคาม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายเมฆา ดีสงคราม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม.สกลนคร รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางปวิตา ไชยมาตย์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวสมเพียร เจาจาลึก โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม.นครพนม เหรียญทอง
6 นายประดิษฐ์ ศรีซุย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม.อุดรธานี เหรียญทอง
7 นางสาวรักษณาลี สุริหาร โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญทอง
8 นางสาวรัชดาภรณ์ ทวยทุย โรงเรียนเสิงสาง สพม.นครราชสีมา เหรียญเงิน
9 นางสาวรจนา วงษ์ดรมา โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น เข้าร่วมประกวด
10 นางสุนันทา ทองพุ่ม โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เข้าร่วมประกวด
11 นางกาญจนา ทองจบ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย เข้าร่วมประกวด