ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 158
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวพัทธเนติห์ ทองบาง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายอภิเดช ทิพย์สุนา โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม.ชัยภูมิ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายชัยพล เผือดจันทึก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม.สุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางมนทกานต์ คำยา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.มหาสารคาม เหรียญเงิน
5 นายชัยณรงค์ คีรี โรงเรียนพระครูพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ เหรียญเงิน
6 นางนภาพร แก่นโสม โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ เหรียญเงิน
7 นางสาวสิรินดา สีโส โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญเงิน
8 นายเกรียงไกร ศรไชย โรงเรียนค้อวิทยา สพม.นครพนม เหรียญเงิน
9 นายอดิศักดิ์ บังแสง โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประกวด