ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 149
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางนัตยา จันทกรณ์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางมนัสชนก อุดมดี โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวกรรณิกา ลาภจิตร โรงเรียนสิรินธร สพม.สุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวโฉมสุดา ยงยืน โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม.อุดรธานี เหรียญทอง
5 นายจักรเพชร วรสินธ์ โรงเรียนกมลาไสย สพม.กาฬสินธุ์ เหรียญทอง
6 นางสาวรัตนาภรณ์ ศิริพงษ์ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ เหรียญทอง
7 นางดวงใจ ปะวะเท โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
8 นายธราธิป จันดี โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญเงิน
9 นางสุพัชนีวัลย์ แข็งขัน โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญเงิน
10 นางสาวรพี อุทัยเรือง โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.มหาสารคาม