ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 147
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสุภชัย สุริยะกมล โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป.หนองคาย เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางพิมลพักตร์ สุภิษะ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางวาสนา แลดี โรงเรียนบ้านเขาคอก สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางชมพูนุช แพงวงษ์ จันทรประทักษ์ โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญทอง
5 นายพิเชษฐ์ พรหมอิ่ม โรงเรียนบ้านเมืองคง สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
6 นายภูริภัทร์ ธูปกระโทก โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง สพป.มหาสารคาม เขต 3 เหรียญทอง
7 นางจรุณี แตงสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง
8 นายปราบ เนื้อแก้ว โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม สพม.สุรินทร์ เหรียญเงิน
9 นางจันทร์จิรา สาแก้ว โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญเงิน
10 นางภัทรมน ไกรศรีทุม โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา สพม.อุดรธานี เหรียญเงิน
11 นายอภิสิทธิ์ ขำรัมย์ โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญเงิน
12 นายอรรถชัย เมสังข์ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม.มหาสารคาม เข้าร่วมประกวด
13 นางสาวพัชรินทร์ ศรีแก้ว โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.ชัยภูมิ เข้าร่วมประกวด