ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางอพินทร วิชากุล โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ สพป.อุดรธานี เขต 4 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางวรลักษณ์ สายเชื้อ โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสุภาวดี วรรัตน์ โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวทวีนันท์ ถนิมกาญจน์ โรงเรียนจารย์ตำรา สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญทอง
5 นายอนุชิต วรชิน โรงเรียนบ้านคำพิมูล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง
6 นายจักรพงษ์ ตระการไทย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
7 นายสุริยันต์ ศิริเกตุ โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เหรียญทอง
8 นายอิสระพงษ์ ผลรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองแปก สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญเงิน
9 นางปรีนานันท์ น้อยผาง โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม.ขอนแก่น เหรียญเงิน
10 นางสาวสุภาวดี ศรีสุชาติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม.สกลนคร เหรียญเงิน
11 นางรัชนีย์ สัญจรเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว สพป.นครพนม เขต 2 เข้าร่วมประกวด
12 นางสาวจันทร์จิรา ขานพล โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา สพม.นครพนม เข้าร่วมประกวด
13 นางอุดมสิน ชื่นใจ โรงเรียนยางวิทยาคาร สพม.สุรินทร์ เข้าร่วมประกวด