ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวาทินี ทองอาสน์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.มหาสารคาม ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาววิไลพร จันเทพา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายธนภูมิ เหล่าลาภะ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.ขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางฐปนีย์ นารี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม.สกลนคร เหรียญทอง
5 นางสาวเอมจิตร สมสืบ โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม.เลย หนองบัวลำภู เหรียญทอง
6 นายธวัฒชัย กุคำวงษ์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญเงิน
7 นายจักราช หินซุย โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญเงิน
8 นางสาวศุภกานต์ นาสมฝัน โรงเรียนหนองหานวิทยา สพม.อุดรธานี เหรียญเงิน