ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 114
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวิรพจน์ โคกเกษม โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง สพม.นครราชสีมา ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายจักรพงษ์ เจริญพร โรงเรียนห้วยจริงวิทยา สพม.สุรินทร์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายจงมิตร ศรีไชย โรงเรียนป่าติ้ววิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประกวด
5 นายเนรมิต กฤตาคม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมประกวด
6 นายประวิน แก้วดวงแสง โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ เข้าร่วมประกวด
7 นายชนาวุธ ประทุมชาติ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม.หนองคาย เข้าร่วมประกวด
8 นายวรรณปกรณ์ จุมพลน้อย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) สพม.ขอนแก่น เข้าร่วมประกวด
9 นายลำเพย พิเคราะห์แนะ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม.อุดรธานี เข้าร่วมประกวด
10 นายกิตติชัย กรวยทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม.เลย หนองบัวลำภู เข้าร่วมประกวด
11 ว่าที่ร้อยตรีบรรจง ดอกอินทร์ โรงเรียนตาลสุมพัฒนา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เข้าร่วมประกวด
12 นายจิระศักดิ์ ปราณีนิจ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม.มหาสารคาม เข้าร่วมประกวด