ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 113
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายคณาวุฒิ พรหมทา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสุขุมาลย์ อินทเสวก โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม.ร้อยเอ็ด รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายประพฤติพันธ์ ชวลี โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม.ขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวทัศนีย์ เนตรประโคน โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ สพม.บุรีรัมย์ เหรียญทอง
5 นายประเสริฐ สันทอง โรงเรียนยางวิทยาคาร สพม.สุรินทร์ เหรียญเงิน
6 นางพรนภัทร์ เอกนิพนธ์ คำเสน โรงเรียนรามราชพิทยาคม สพม.นครพนม เหรียญเงิน
7 นายอังกูร บุญรักษา โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล สพม.สกลนคร เหรียญเงิน
8 นายทรงศักดิ์ ชาวไพร โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม.มหาสารคาม เข้าร่วมประกวด
9 นายสมคิด มหาเสนา โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา สพม.หนองคาย เข้าร่วมประกวด
10 นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว โรงเรียนนากระเเซงศึกษา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เข้าร่วมประกวด
11 นางสุภาพร วงศ์สุขสิน โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม.นครราชสีมา เข้าร่วมประกวด