ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 106
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางจิรา ลังกา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวจัตุพร แปวไธสง สพม.บุรีรัมย์ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางบังอร กษมาพิศาล สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางศิริลักษณ์ บุรวัฒน์ สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญทอง
5 นางสาวรัศมี ภูกันดาน สพม.กาฬสินธุ์ เหรียญทอง
6 นางสาวอิทธิ์ณณัฏฐ์ นันแก้ว สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
7 นายสุนันท์ พันธุลาวัลย์ สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
8 นางสาวเปรมวดี จักษุมาตย์ สพม.สกลนคร เหรียญทอง