สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.สุรินทร์ เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
วันที่ 26 - 28  สิงหาคม 2564
 

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางณัฐกานต์ บุญสาลี โรงเรียนบ้านซาด(มงคลวิทยา) สพป.สุรินทร์ เขต 2
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางกมลรส สุริโย โรงเรียนบ้านซาด(มงคลวิทยา) สพป.สุรินทร์ เขต 2
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาววาสนา ยิ่งใหญ่ โรงเรียนบ้านซาด(มงคลวิทยา) สพป.สุรินทร์ เขต 2
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางจันทร์จิรา สาแก้ว โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป.สุรินทร์ เขต 2
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญทอง นางภคพร ร่วมทวี โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป.สุรินทร์ เขต 2
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางสาวสุรัตน์ พิรุณย์ โรงเรียนโพนทองพิทยาคม สพป.สุรินทร์ เขต 2