รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด

สรุปการประกวดรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชะลอการดำเนินการจัดการประกวด OBEC AWARDS ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งชะลอการดำเนินการจัดประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย และหากได้กำหนดการที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดครั้งนี้ ขอแจ้งชะลอการประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) จากเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2564 ขอเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าจะได้รับแจ้งจากทาง สพฐ. อีกครั้ง


 >> หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว2093 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564
วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14:58 น.
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น
    เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการแถลงการณ์ของ ศบค. ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ขอแจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) จากเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 23 เมษายน 2564  ขอเลื่อนออกเป็นอย่างไม่มีกำหนด  หากได้กำหนดการที่แน่นอนแล้ว ทางเจ้าภาพจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
    ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
วันพฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 16:10 น.
เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ขอแจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) จากเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 19 เมษายน 2564 เลื่อนไปเป็นวันที่ 23 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

   ทั้งนี้ ทางเจ้าภาพขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

วันจันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 16:11 น.
เลื่อนการจัดประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
>> ขอแจ้งกำหนดการจัดงานประกวด OBEC AWARDS
>> ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. 
>> วันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2564 

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุม จำกัดการแพร่ระบาดของโรค ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) และ กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเลื่อนการจัดประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 จากเดิม ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564 

วันพุธ ที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 12:27 น.
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินงานรับเอกสารผลงาน
วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด และ นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินงานรับเอกสารผลงานตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้าประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รายการกิจกรรมมัธยมศึกษา) ณ ห้องประชุมนนทรี 3 โรงเรียนสตรีศึกษา จ.ร้อยเอ็ด
วันเสาร์ ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 08:14 น.
สถานที่รับเอกสารผู้เข้ารับการประเมินผลงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.)
แผนผังอาคารสถานที่ส่งเอกสารผู้เข้ารับการประเมินระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.)
ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมนนทรี อาคาร 6 ชั้น 1
โรงเรียนสตรีศึกษา ถนนสุริยเดชบำรุง ตำบลในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 


วันศุกร์ ที่ 02 เมษายน 2564 เวลา 21:54 น.
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สพม.) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
หนังสือประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สพม.) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
วันจันทร์ ที่ 08 มีนาคม 2564 เวลา 12:33 น.
การสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค
แบบสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
  >> ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  >> กรอกแบบสมัครผ่าน Google Forms หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

หมายเหตุ  
    - จัดส่งข้อมูลโดยกรอกข้อมูล พร้อมแนบไฟล์ใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ผ่าน Google Forms
    - ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครในระบบเว็บไซต์เท่านั้น
    - โปรดแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบทุกรายการ
    - ปิดรับสมัครวันที่ 5 เมษายน 2564
 
วันเสาร์ ที่ 06 มีนาคม 2564 เวลา 14:13 น.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563

ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วยตัวแทนจาก สพม.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ ที่ 06 มีนาคม 2564 เวลา 00:30 น.
ปฏิทินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ปฏิทินการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (
OBEC AWARDS)
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฝ่ายมัธยม) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563
(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด)
ภายใน 2 เมษายน 2564 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่ (ขอให้ทุกเขตพื้นที่  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอรับรางวัลและประเมินตามตัวชี้วัด)
1 - 4 เมษายน 2564 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลงทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือก  ให้เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ทาง  http://awards63.obecawards.net/obec-esansm
8 - 9 เมษายน 2564 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งเอกสารผู้เข้ารับการประเมินระดับภาค  ณ ห้องประชุมนนทรี อาคาร 6 ชั้น 1 โรงเรียนสตรีศึกษา อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (เขตพื้นที่การศึกษารวบรวมส่ง ณ สถานที่ที่กำหนด เท่านั้น งดรับเอกสารทางไปรษณีย์)
21 - 22 เมษายน 2564 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมินฯ
23 เมษายน 2564 ประกาศผลการตรวจคุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน
ทาง http://awards63.obecawards.net/obec-esansm
5 - 7 พฤษภาคม 2564 ดำเนินการประเมินผู้เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
10 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลการประเมินระดับภาค  และผู้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ
24 พฤษภาคม 2564 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด (เจ้าภาพ) ส่งเอกสารผู้เข้ารับการประเมินระดับชาติ
25 - 28 พฤษภาคม 2564 ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
วันพุธ ที่ 03 มีนาคม 2564 เวลา 09:43 น.
   
 

>> ข้อสังเกตเพิ่มเติม <<