ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 092
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ สพป.ราชบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
5 โรงเรียนตลาดสำรอง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญทอง
6 โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เหรียญทอง
7 โรงเรียนบ้านหัวโกรก สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญทอง
8 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป.ปทุมธานี เขต 1 เหรียญทอง
9 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญทอง
10 โรงเรียนบ้านอำเภอ สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญทอง
11 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
12 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ สพป.สระบุรี เขต 2