ผลการประกวด ด้านวิชาการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 008
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) สพป.สมุทรสาคร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป.กาญจนบุรี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
5 โรงเรียนวัดดอนตลุง สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
6 โรงเรียนวัดเกาะกา สพป.นครนายก เหรียญเงิน
7 โรงเรียนวัดถ้ำเต่า สพป.สระบุรี เขต 2