ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 063
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายกติกร กมลรัตนะสมบัติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม.สมุทรปราการ ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวอริสราภรณ์ แสงเพ็ชร โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เข้าร่วมประกวด
3 นางสาวสายฝน สุขจิต โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป.ปทุมธานี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
4 นางสาวสรัญญา รักน้อย โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” สพม.พระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประกวด