ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 044
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวศิวพร พันศร โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวพรพิมล นิตยโรจน์ โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวจิตราวดี ศีลารัตน์ โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก สพป.สระบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวลัดดา สายพาณิชย์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญเงิน
5 นายสัตยา พันธ์ุดี โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์) สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
6 นางสาวศุภาพิชญ์ แย้มปลื้ม โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.ราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด