ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 042
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวันวิสาข์ ไพศาลนันทน์ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางวัฒนา หิรัญโญภาส โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายภัทร เจริญกุล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางชุตินันท์ คีรีนิล โรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวนุธิดา ทวีชีพ โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง (จรุงราษฎร์พัฒนา) สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวศรีสุดา สอนศิริ โรงเรียนวัดบางแสม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญทอง
7 นางสาวศิริรัตน์ แจ้งมรคา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
8 นางสาวจิระประภา คำภาเกะ โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญเงิน
9 นายพงษ์พิศักดิ์ แร่ทอง โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน
10 นางสาวสุภาวดี บุตตะวงค์ โรงเรียนบ้านคลองลาว สพป.จันทบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
11 นางสาวทวินันท์ โค้วสกุล โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป.ตราด เขต 1 เข้าร่วมประกวด
12 นางสาวทฤษฎี ทีฆกุล โรงเรียนวัดบางลำภู สพป.เพชรบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
13 นางสาวรุ่งอรุณ ศรีสุธรรม โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
14 นางสาวมะลิวัลย์ แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
15 นางสาวสตรีรัตน์ ปานยิ้ม โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป.เพชรบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
16 นางสาวพรพิมล ประดาสี โรงเรียนบ้านอำเภอ สพป.ชลบุรี เขต 3 เข้าร่วมประกวด