ผลการประกวด ลูกจ้างยอดเยี่ยม
ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 380
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายจิรภัทร ศักดิ์สิทธิ์กุลชัย โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ สพป.สระบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวอังคณา ปฐมคุณธรรม โรงเรียนวัดบางแขม สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสุภัทรา อินทร์สุข โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประกวด
4 นางสาวกัญปวีพัทธ์ วรากุลอานันท์ โรงเรียนวัดหนองสุทธะ สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด