ผลการประกวด ด้านวิชาการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 037
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางณัฐพร แสงศศิธร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางอรทัย พรโกศลสิริเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางบุณฑริก ศรีบุญเรือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สพม.นนทบุรี รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวพนมวรรณ ตุ่มทอง โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เหรียญทอง
5 นางบังเอิญ คำสองสี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม.ปทุมธานี เหรียญเงิน