ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 354
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายคมกริช อันทรง โรงเรียนบ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) สพป.จันทบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายวิรุต หนองหงอก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวขวัญศิริ บุญสรรค์ โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ (ชิตประชาสรรค์) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 ว่าที่ร้อยตรีสมาน ศรีมงคล โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญเงิน