ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 343
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสุวภา บุญอุไร โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง ( จรุงราษฎร์พัฒนา) สพป.ชลบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวลัดดา จรสาย โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาววิรัญชนา จำนงค์ โรงเรียนพระพิมลเสนี(พร้อม หงสกล) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวสุทธภา เวชวิสุทธิคุณ โรงเรียนโรงเรียนวัดกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางนิชานาถ บุญกำเนิด โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางศรัณย์ภัทร วงศ์ไพโรจน์ โรงเรียนวัดหินดาด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เข้าร่วมประกวด