ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 338
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์ โรงเรียนพระพิมลเสนี(พร้อม หงสกล) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางพิศมัย ถิ่นน้อย โรงเรียนวัดกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายภาณุพงศ์ มุ่นพลาย โรงเรียนสินแร่สยาม สพป.ราชบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวรัชนี จันทร์ทับทอง โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม สพป.เพชรบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางสาวอรอุมา รุ่งเรืองวณิชกุล โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน สพป.ปทุมธานี เขต 1 เหรียญเงิน
6 นายพิษณุ วิจารจิตต์ โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ สพป.สระบุรี เขต 2