ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLCด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 312
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางคำพันธุ์ ตุลากัน โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป.สระแก้ว เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวปวีณา จันทร์เรือง โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาววันเพ็ญ ตันอนุกูล โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
5 นางวิยฉัตร เจริญมาก โรงเรียนวัดเขาดิน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวณัฏฐ์พัชร์ ศรีหล้า โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
7 นางสาววารุณี ทิพยะ โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
8 นางสาวรติยา สืบวงศ์รุ่ง โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) สพป.จันทบุรี เขต 1 เหรียญเงิน