ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 305
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวมนัญญา แย้มอรุณ โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี สพป.ราชบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวปวีณา พิเชฐสินธุ์ โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวจารุชา สมศรี โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎราษฎร์บำรุง) สพป.ปทุมธานี เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายรณกฤต ใบดำรงศักดิ์ โรงเรียนบ้านหนองตะโก สพป.ชลบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
5 นางสุรีรัตน์ วารีนิล โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) สพป.ราชบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวทิวากร ดวงแก้ว โรงเรียนวัดสามจุ่น สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
7 นางนันทพร บุญเกิด โรงเรียนบ้านปะเดา สพป.ตราด เขต 1 เข้าร่วมประกวด