ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 261
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวกุลธิดา สุวัชระกุลธร โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม.ชลบุรี ระยอง ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวสุชาดา ว่องไว โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม.นนทบุรี รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสนองภัทร สุธีรวงศ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม.ราชบุรี รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายอรรถวิทย์ สุปัตติ สระแก้ว สพม.สระแก้ว เหรียญทอง
5 นายวรวัฒน์ ศีลบุตร โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.ปทุมธานี เหรียญทอง
6 นายวริษฐ์ กุลธงเกตุ โรงเรียนสมุทรปราการ สพม.สมุทรปราการ เหรียญทอง
7 นายอนุพงษ์ ศรีโสภา โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เหรียญทอง
8 นางสาวนริศรา วิจิตราพันธ์ โรงเรียนสนามชัยเขต สพม.ฉะเชิงเทรา เหรียญเงิน