ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 026
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางพีรานุช ไชยพิเดช โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวสุภัค ธีรัชสกุล โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวณัฐิกานต์ รักนาค โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.สิงห์บุรี เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายคมสัน แจ้งมรคา โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
5 นายอำนวย ป้อมน้อย โรงเรียนวัดดอนยายหอม สพป.นครปฐม เขต 1 เข้าร่วมประกวด
6 นางโสภา มีจันทร์ โรงเรียนบ้านดงเกตุ สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วมประกวด
7 นายอัษฎาวุธ ประเสริฐผล โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
8 นางดาวรุ่ง ตาลเพชร โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
9 นายทรงฤทธิ์ สุริยงค์ โรงเรียนบ้านสารวัตร สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เข้าร่วมประกวด