ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางทัศนีย์ ไชยเจริญ โรงเรียนบ้านลุงพลู สพป.สระแก้ว เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสุจิตตรา กาญจนสินธุ์ โรงเรียนวัดทำนบ(ปัญญาพลพิพัฒน์ประชานุกูล) สพป.ราชบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายฉัตรชัย กันดิษฐ์ โรงเรียนบ้านวังรี สพป.สระแก้ว เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวสวรรค์ สมสาย โรงเรียนบ้านคลอง1 สพป.นครนายก เหรียญเงิน
5 นางสาวศิริลักษณ์ คงสุวิทย์ โรงเรียนวัดท่าศาลา สพป.จันทบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
6 นายอดิพงษ์ สุขนาค โรงเรียนวัดเกาะลอย สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
7 นายอภิวัฒน์ ประมวลรัมย์ โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
8 นางสาวกานต์นภัส กลับเครือ โรงเรียนวัดดอนตะโก สพป.ราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
9 นางสาวคุณเกล้า คุ้มคง โรงเรียนวัดอรัญญิการาม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
10 นางสาวกมลวรรณ นครศรี วัดหนองสุทธะ สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด