ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 239
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายพิทยา กิ่งพรหมเจริญ โรงเรียนสินแร่สยาม สพป.ราชบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางวชรณัช คงวงศ์วาน โรงเรียนบ้านดงเกตุ สพป.นครปฐม เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 ว่าที่ร้อยตรีเพชรรัตน์ อินเฉลียว โรงเรียนบ้านเขาขวาง สพป.ลพบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวสิริยา บุษบา โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญทอง
5 นายณัฐวิทย์ ทองมงคล โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
6 นางชุติมา แดงกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญเงิน