ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 232
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายเสฏฐวุฒิ นิลกระ โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ สพป.สระบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายสัญญา ศรีคงรักษ์ โรงเรียนบ้านคลองลาว สพป.จันทบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางกุสุมา แก้วนุ่ม โรงเรียนวัดป่าเกด (ดิษวิทยาคาร) สพป.สมุทรปราการ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายวชิรวิทย์ เมืองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง
5 นางสาวณัฐกานต์ ขำสุวรรณ โรงเรียนวัดท่ากง สพป.ระยอง เขต 2 เหรียญทอง
6 นางสาวปิยะดา โชติไสว โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญเงิน
7 นางสาวจารุวรรณ สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี เหรียญเงิน
8 นางสาวขวัญจิตร สมรวย โรงเรียนบ้านท่ายาง สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
9 นางสาวศศิวิมล ทองขาว โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป.ชลบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
10 นายวรพจน์ ชูศรีวาส โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เข้าร่วมประกวด