ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 231
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายฌัญชกร ปีมะแม โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางอัจฉรา เอี่ยมบำรุง โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางศรีรุ่งเรือง ตุลา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวถนอมพรรณ มารูปหมอก โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวอริษา วงคำจันทร์ โรงเรียนบ้านจอมบึง สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวภฌลดา ปรางควิรยา โรงเรียนวัดหนองโพรง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางกัญญา แต้มสาระ โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว สพป.สระบุรี เขต 2 เข้าร่วมประกวด
8 นายกาญจนศักดิ์ แสงลับ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วมประกวด
9 นางสาวกนกวรรณ จิระศิริโชติ โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1 เข้าร่วมประกวด
10 นายสันธาน จันทะมุด โรงเรียนชุนชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป.นครนายก เข้าร่วมประกวด