ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 230
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวนพมาศ การดี โรงเรียนวัดเขาดิน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวเกษสุดา พุทธโกมาต โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป.ชลบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสยาม รุ่งหิรัญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวสุมิตรา โกธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางสุกัญญา เวชรัตน์ โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางรจนา จันทร์สนาม โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน
7 นางพจนีย์ จันทร์ช่วย โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
8 นางสาวสายชล มะโนวงค์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55(วัดโบสถ์ดอนพรหม) สพป.นนทบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
9 นางสาวเสมอใจ ชูรอด โรงเรียนบ้านเขาช้าง สพป.ราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด