ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางมะลิวรรณ บุญนะฤธี โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สพป.สระบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวเนาวะรัตน์ ถาวร โรงเรียนบ้านหนองแก สพป.สระแก้ว เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวนิตยา มัสเยาะ โรงเรียนปากบึงสิงโต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางนุชสิรินันท์ กุลศรพิจิต โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค สพป.ลพบุรี เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวจินตนา พุ่มไสว โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เหรียญทอง
6 นางยุกฟ้า พวงธรรม โรงเรียนประชาวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เหรียญทอง