ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 211
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายพิชิตชัย บุปผาโท โรงเรียนวัดบ้านดง สพป.สระบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวกานต์ฤทัย ชลวิทย์ เนตรจันทร์ โรงเรียนวัดลาดเค้า (ประชารัฐวิทยา) สพป.อ่างทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายคงทัศษณ์ คงเมือง โรงเรียนธรรมยานประยุต สพป.สระแก้ว เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวอลิษา สุคุณพันธ์ โรงเรียนวัดเนินยาง สพป.จันทบุรี เขต 1 เหรียญทอง
5 นางศิริลักษณ์ บุญสุวรรณ โรงเรียนวัดไผ่แตร สพป.ลพบุรี เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวรัชนีกรณ์ วงษ์ทิพย์ โรงเรียนบ้านดงยาง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญทอง
7 นางสาวดารินนา ปานเสน โรงเรียนบ้านบางม่วง สพป.นครปฐม เขต 2 เหรียญทอง
8 นางอาริสา พลอยงาม โรงเรียนบ้านท่าประดู่ สพป.ตราด เขต 1 เหรียญทอง
9 นางสาวจิตติมา ปลีฟัก โรงเรียนบ้านยางคู่ สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
10 นางสาวเพ็ญพร ดวงแก้ว โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน(หนองเอี่ยนประชาสรรค์) สพป.ราชบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
11 นางปัทมาพร ศรีกำพล โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู (บำรุงราษฏร์อุปถมภ์) สพป.ชลบุรี เขต 2 เหรียญเงิน