ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 200
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางณัฐสุรีย์ โภคพัชญ์กวี โรงเรียนบ้านคลองวัว สพป.สระแก้ว เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสุรีรัตน์ ภัทรเมธีธรรม โรงเรียนบ้านห้วยมะระ (เทวานุกูลวิทยา) สพป.ชลบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวศรานี ศิริกิจ โรงเรียนวัดบ้านดง สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายสมชาย ศรีโฉม โรงเรียนวัดไร่แตงทอง สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางสาวทิวาพร ประพันธ์สุพงษ์ โรงเรียนพระพิมลเสนี(พร้อม หงสกล) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญเงิน