ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุมาลี สุธีกุล สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวสว่าง จันทุมมี สพป.ชลบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางชลณา ม่วงหวาน สพป.กาญจนบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางนางประไพ ฉายอรุณ สพป.สระแก้ว เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางสราวดี เพ็งศรีโคตร สพป.สระแก้ว เขต 2 เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวบุญสุพร เพ็งทา สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วมประกวด
7 นายภัทรวัตฐ์ ซื่อตรง สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
8 นางสาวสุจริยา ขมสนิท สพป.ชลบุรี เขต 1