ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 194
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 โรงเรียนพลับพลาไชย สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 โรงเรียนวัดตโปทาราม สพป.ชลบุรี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) สพป.ราชบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 โรงเรียนบ้านเขากรวด สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 โรงเรียนบ้านลำสมพุง สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
6 โรงเรียนวัดสีบัวทอง สพป.อ่างทอง เหรียญทอง
7 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สพป.สระแก้ว เขต 1 เหรียญทอง
8 โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน
9 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป.ชลบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด
10 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป.ระยอง เขต 2 เข้าร่วมประกวด
11 โรงเรียนวัดวังศาลา สพป.กาญจนบุรี เขต 1