ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 153
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายเอกพงษ์ โตชัยศรี โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายเอกชัย ศรีอุดมศักดิ์ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.ปทุมธานี รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวนวรัตน์ รื่นสุคนธ์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม.ชลบุรี ระยอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวพรชนิตา เชื้อทอง โรงเรียนทับสะแกวิทยา สพม.ประจวบคีรีขันธ์ เหรียญเงิน
5 นางทัศนีย์พร กลิ่นแก้ว โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา สพม.นครปฐม เหรียญเงิน
6 นางสาวกนกกร ศรีสังข์ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เหรียญเงิน