ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 150
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายถาวร มีสกุลคุณ โรงเรียนวัดบุญญราศรี สพป.ชลบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายเอกสิทธิ์ อรุณธนปกรณ์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวปรียาภรณ์ แสวงพันธ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวบุศรา บุญยงค์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม.สมุทรปราการ เหรียญเงิน
5 นางสาวเมขลา ถิ่นวิมล โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ สพป.ปทุมธานี เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางพ็ญนภา สิงห์ลอ โรงเรียนกบินทร์วิทยา สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เข้าร่วมประกวด