ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 149
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวศิริประภากรณ์ เรียบร้อย โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป.สระบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาววิไลวรรณ์ อนันต๊ะ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม.ชลบุรี ระยอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายเอกนคร อัคธรรมโม โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม.ราชบุรี รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวบัวภา จางวางแก้ว โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สพม.จันทบุรี ตราด เหรียญทอง
5 นางสาวศุภาพิชญ์ จอดนอก โรงเรียนวัดบุญญราศรี สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญเงิน