ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 145
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวศรีสุดา พรหมภักดี โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป.สระบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาววันทนีย์ วงษาศิลชัย โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 สพป.ระยอง เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวเสาวลักษณ์ เกษมสวัสดิ์ โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายธนกร จันทกลิ่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี สพม.ชลบุรี ระยอง เหรียญทอง
5 นางสาววลัยลักษณ์ หาญสิงห์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เหรียญทอง
6 ว่าที่ร้อยตรีพุฒิพงศ์ เที่ยงตรง โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญทอง
7 นางลำพึง วงษ์ศิริ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม.สมุทรปราการ เข้าร่วมประกวด