ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 141
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสุมาพร ดิลกโชคบำรุง โรงเรียนหนองรีประชานิมิต สพม.กาญจนบุรี ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวธันย์นิชา เมธีพัชรวัฒน์ โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 สพป.ราชบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวเรณุกา สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวัดราษฏร์บูรณะ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวรัตนา โครงกระโทก โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นายนาคนครา เหลนปก โรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) สพป.ราชบุรี เขต 2 เหรียญทอง
6 นางสาวนฤมล ทองงาม โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญเงิน
7 นางกาญจนา บัวทอง โรงเรียนวัดวังศาลา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
8 นายชิด วงศ์ใหญ่ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" สพม.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประกวด
9 นางสาววนิดา ศรีคำเวียง โรงเรียนสุเหร่าดารุลนาอีม(สมานวงค์ราษฎร์บำรุง) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เข้าร่วมประกวด