ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวศุภกานต์ สังข์สอน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวลลิตา พลศิลป์ โรงเรียนวัดทด (เชิดอุดมรัตนราษฎร์บำรุง) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายปริวัตร ผายทอง โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 สพป.จันทบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายณัฐวัฒน์ ลายสาคร โรงเรียนบ้านหัวโกรก สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญทอง
5 นางชลธิชา ศรีวะสุทธิ์ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง
6 นางสาวชิดชนก วันดี โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เหรียญทอง
7 นางธันยาวีร์ ค้าขาย โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญทอง
8 นางสาวธนิษฐา แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
9 นางสาวเพ็ญนภา พันเดช โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญเงิน
10 นางสาวมินทร์ชิสา อริยเอกอนันต์ โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 เหรียญเงิน
11 นางสาวณัฐสุดา บุญหงษ์ โรงเรียนบ้านปะเดา สพป.ตราด เขต 1 เหรียญเงิน