ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 114
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายนพดล คำเรียง โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม.สุพรรณบุรี ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวเกศสุดา เนรมิตธนไพศาล โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สพม.ราชบุรี รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายยงยุทธ สงพะโยม โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม.กาญจนบุรี รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายอาวุธ ทัศนา โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม.เพชรบุรี เหรียญเงิน
5 นายชัชวาลย์ สิงหาทอง โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม.นครปฐม เหรียญเงิน
6 นายถาวร ทิพย์โสต โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) สพม.พระนครศรีอยุธยา เหรียญเงิน
7 นายเจษฎา ดีเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง สพม.ปราจีนบุรี นครนายก