ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 113
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวฐาปณี พวงงาม โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางนัฐวรรณ ศรีทอง โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางอ่อนจันทร์ นุชบูรณ์ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม.สุพรรณบุรี เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายอภิลักษณ์ ธีราลักษณ์สกุล โรงเรียนหนองแหนวิทยา สพม.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประกวด
5 นายไพรัตน์ บำรุงจิตต์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ สพม.ปราจีนบุรี นครนายก