ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 28 - 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 105
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางศิริรัตน์ คอยเกษม สพป.สระบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางธิติกาญจน์ พัฒน์อมรไชย สพป.จันทบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางนิภาภรณ์ สุทธสิงห์ สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางเกสรา อารยะจารุ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางชุติมา แผลงศรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เหรียญเงิน
6 นางบุบผา บุญพูล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เข้าร่วมประกวด
7 นางสาวรัตนอาภา อัตโตหิ สพป.ชลบุรี เขต 1 เข้าร่วมประกวด